LINKS 

Op logopedie.startpagina.nl vindt u een uitgebreid overzicht van allerlei aanverwante websites.

Hieronder vindt u een aantal van interessante links.

www.kindentaal.nl (info over spraak/taal ontwikkeling en hoe deze te stimuleren)                                 
www.kno.nl (uitleg stemproblemen bij volwassenen)                                                                               
www.kno.nl (uitleg spraak-/taal- en stemproblemen bij kinderen)                                                            
www.stotteren.nl                                                                                                                                              www.afasie.nl
www.stemwerk.com
www.nvlf.nl (Ned. Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)
www.dysfagie.nl (slikproblemen)
www.schisis-cranio.nl
www.dyspraxie.nl
www.autisme.nva.nl
www.downsyndroom.nl
www.ontwikklingsdysfasie.nl (Tan-Söderbergh methode)
www.kinderergotherapie.nl (sensorische prikkelverwerking)
www.oudersonline.nl
www.stichtingbalans.nl
www.dyslexie.nl
www.leesplein.nl
www.nvvs.nl (Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden en de FOSS (Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taal moeilijkheden.)
www.speciaalonderwijs.kennisnet.nl (Kennisnet Speciaal Onderwijs, het portaal met achtergrondinformatie en verwijzingen rond het speciaal onderwijs.)
www.oudersenrugzak.nl (Informatie over leerlinggebonden financiering (rugzakje)

go.to/pdd-nos Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de verschillende aspecten van het leven met kind met een aan autisme verwante stoornis.


Ouderverenigingen:

www.fvo.nl (federatie van ouder verenigingen)
www.balansdigitaal.nl (Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans informeert, behartigt belangen en realiseert lotgenotencontact.)


go.to/pdd-nos
Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de verschillende aspecten van het leven met kind met een aan autisme verwante stoornis.