Slikken

Logopedisten behandelen problemen die met slikken te maken hebben. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Dit heet prelogopedie. Oorzaken zijn neurologische afwijkingen of bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding. De logopedist zorgt dat deze mondfuncties zich ontwikkelen en herstellen.. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan, door een beroerte of de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld.

Op deze pagina’s staat informatie over problemen die met slikken te maken hebben. Per onderdeel wordt uitgelegd hoe de logopedist u kan helpen.

 

 

 

 

 

 

 

Campagnes

Preverbale logopedie

Op 6 maart 2012, Europese dag van de Logopedie, staat het onderwerp preverbale logopedie centraal.

Preverbale logopedie is logopedie voordat het spreken begint. De preverbaal logopedist houdt zich bezig met de behandeling van jonge kinderen met voedingsproblemen en/of het begeleiden van kinderen die aan het begin staan van de communicatieve ontwikkeling.

Preverbale logopedie wordt gegeven als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel of het leren kauwen kan preverbale begeleiding. Daarnaast komen ook kinderen met een laat op gang komende spraak/taalontwikkeling in aanmerking voor deze vorm van logopedie.

Relatie met de spraakmotoriek?
De spieren waarmee je spreekt zijn dezelfde spieren die je gebruikt om eten te verwerken en tot je te nemen. Stoornissen in het kauwen en slikken kunnen leiden tot problemen met het spreken. Het gevoel in de mond kan ook anders zijn doordat een kind ervaringen mist in zijn mond omdat er niet of slecht gegeten is. Dit zou van invloed kunnen zijn op het spreken.
De mondmotoriek die wordt ingezet bij zuigen, slikken, kauwen e.d. wordt de primaire mondmotoriek genoemd. De mondmotoriek die wordt ingezet bij de spraak is de secundaire mondmotoriek. De spraakmotoriek bouwt zich voort op de primaire mondmotoriek.

Voor meer informatie over eet- en drinkstoornissen bij kinderen, klik hier.

 

 

 

 

 (bron: www.nvlf.nl)