TARIEVEN LOGOEPDIE 2014


Logopedische zorg wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten voor logopedie vallen wel onder het eigen risico. Voor 2017 is dit eigen risico wettelijk vastgesteld op € 385,--.

Voor verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie voor kinderen zal dus niet met een eigen risico verrekend worden.

Voor 2014 heeft een aantal zorgverzekeraars besloten om niet de door de NZa vastgestelde tarieven te vergoeden, maar eigen (lagere) tarieven vast te stellen. Logopediepraktijken hebben dan de keuze om deze tarieven te accepteren en het contract te tekenen of de overeenkomst met de desbetreffende zorgverzekeraar niet te tekenen.

Voor 2017 heeft logopediepraktijk MARS besloten om toch de contracten met alle zorgverzekeringen aan te gaan.

Hieronder vind u welke zorgverzekeraars de NZa vastgestelde tarieven vergoeden:

 

NZa vastgesteld tarief  DSW
Nza vastgesteld tarief  Mutlizorg
  De Amersfoortse
  Ditzo
  VVAA
  ONVZ
  PNO
  Salland
  Holland Zorg
  Energiek
  IAK
  Aevitae
  ASR

 

De andere zorgverzekeraars keren helaas een lager tarief uit:

 

Lager tarief dan NZa vastgesteld tarief  CZ
  Delta Lloyd 
  OHRA
Lager tarief dan NZa vastgesteld tarief GZ
  Univé
  IZA
  IZZ
Lager tarief dan NZa vastgesteld tarief Menzis
  Azivo
  Anderzorg
Lager tarief dan NZa vastgesteld tarief Achmea
  Agis
  Zilveren Kruis
  Prolife
  Centraal Beheer
Lager tarief dan NZa vastgesteld tarief de Friesland
Lager tarief dan NZa vastgesteld tarief Zorg & ZekerheidPer 01-01-2014 heeft de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) de volgende maximum tarieven vastgesteld die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals logopedisten die bieden in rekening kunnen worden gebracht. 
 

 

 

   * Reguliere individuele behandeling€ 38,03
    * Internetzitting/telelogopedie€ 38,03
   * Specifieke individuele behandeling van: 
      - Stotteren  € 76,05
      - Preverbale logopedie€ 76,05
      - Afasiepatiënten  € 76,05
   * Eenmalig logopedisch onderzoek   € 76,05
   * Groepszitting voor specifieke behandeling van 2 personen€ 57,04
   * Groepszitting voor specifieke behandeling van 3 personen€ 38,03
   * Groepszitting voor specifieke behandeling van 4 personen€ 28,52
   * Groepszitting voor specifieke behandeling van 5-10 personen € 16,30
   * Overleg met derden€ 76,05
   * Verslaglegging aan derden€ 76,05
   * Telefonische zitting€ 19,01
   * Uittoeslag€ 21,74
   * DTL screening (Directe Toegankelijkheid Logopedie) € 19,01